Generalforsamling 2018

Så nærmer vi os med hastige danseskridt til skolens 25 års jubilæum og Elevmødet, fredag d. 27. april 2018

 

Musikken er bestilt, programmet for dagen er klar, så nu mangler vi kun at du også er ved at være klar til at deltage til Elevmødet 2018

 

Program for dagen er vedhæftet her i mailen, og kan også snart ses i vores facebookgruppe, og på foreningens hjemmeside

 

Og som altid, har vi også en generalforsamling, hvor vi som altid gennemgår årets bestyrelsesarbejde. Så derfor håber vi selvfølgelig at se så mange så muligt til generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen fredag d. 27. april 2018 kl 16.00 i Himmelrummet

 

- Valg af dirigent.

 

- Valg af stemmetæller.

 

- Formandens beretning.

 

- Regnskabsfremlæggelse af kasseren.

 

- Kontingentfastsættelse.

 

- Indkomne forslag.

 

- Valg af bestyrelse.

 

- Valg af suppleanter.

 

- Valg af revisor og en revisor suppleant.

 

- Eventuelt.

 

På valg :

Maria Gam - Ønsker genvalg

Yvonne Hessellund - Ønsker genvalg

Knud Hessellund - Ønsker genvalg

Martin Øgelund - Ønsker ikke genvalg

---------------------------------------------

Vi glæder os til at se dig på Brande hæjskole

Elevmøde 2018

 

Gl. Elevforening Brande Højskole